+370 (41) 52-39-25

info@pauc.lt

Papilės g. 3, LT-76196 Šiauliai

Centre veikiančios komisijos:

 

Vaiko gerovės komisija
Komisijos pirmininkė – Aurelija Leišienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui,

Komisijos sekretorė – Ilona Norienė, priešmokyklinio ugdymo pedagogė

Nariai: 

Jurgita Tamošauskienė, ikimokyklinio ugdymo auklėtoja, tiflopedagogė,

Daina Kantauskienė, priešmokyklinio ugdymo pedagogė,

Algina Kaulinienė, logopedė,

Jolanta Grublienė, specialioji pedagogė,

Rūta Čekanauskienė, socialinė pedagogė,

Jordana Kurtinaitienė,  visuomenės sveikatos specialistė.

 

Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos komisija:

Komisijos pirmininkė – Audrė Urbienė, direktorė,

Nariai:

Gintarė Juškienė, Šiaulių miesto savivaldybės Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė,

Daina Kantauskienė, Pedagogų tarybos atstovė (metodininko kvalifikacinė kategorija),

Palmira Vasiliauskienė, Centro tarybos atstovė,

Asta Žvigaitienė, pedagogų tarybos atstovė (metodininko kvalifikacinė kategorija).

 

Viešųjų pirkimų komisija

Komisijos pirmininkė – Aurelija Kazlauskienė, direktoriaus pavaduotoja ūkio reikalams,

Nariai:

Virginija Milašienė, bendrosios praktikos slaugytoja,

 Aurelija Leišienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui.

Darbo taryba

Pirmininkė – Algina Kaulinienė, logopedė,

Nariai:

Ilona Norienė, priešmokyklinio ugdymo pedagogė,

Irena Kaušienė, ikimokyklinio ugdymo auklėtoja,

PARTNERIAI
Šiaulių lopšelis-darželis ,,Bitė“
Šiaulių lopšelis-darželis ,,Bitė“
Šiaulių lopšelis-darželis ,,Sigutė”
Šiaulių lopšelis-darželis ,,Sigutė”
Šiaulių lopšelis darželis ,,Žilvitis”
Šiaulių lopšelis darželis ,,Žilvitis”
Šiaulių lopšelis-darželis ,,Gluosnis”
Šiaulių lopšelis-darželis ,,Gluosnis”
Šiaulių lopšelis – darželis ,,Coliukė”
Šiaulių lopšelis – darželis ,,Coliukė”
Klaipėdos regos ugdymo centras
Klaipėdos regos ugdymo centras
Panevėžio regos centras ,,Linelis“
Panevėžio regos centras ,,Linelis“
Sveikatiada
Sveikatiada
Sveika mokykla
Sveika mokykla
Lietuvos mažųjų žaidynės
Lietuvos mažųjų žaidynės
Elektroninis dienynas
Elektroninis dienynas