+370 (41) 52-39-25

info@pauc.lt

Papilės g. 3, LT-76196 Šiauliai

Rid, rid, rid

Margi margučiai,

O čia-čia

Maži vaikučiai.

Po Šv.Velykų, vyresniųjų grupių vaikai rinkosi centriniame miesto parke prie didžiulio margučio. O margučio būta ne bet kokio, o labai išradingo! Margutyje buvo paslėptos užduotys: surasti paslėptus margučius  ir ieškoti pirmųjų pavasario požymių. O tai buvo nelengva, bet džiugu, kad vaikai suskubo atlikti ir puikiai atliko užduotis. Po užduočių rinkosi į koncertinę areną ir smagiai sugrojo „kinderių- barškučių“ orkestre. O mažiausieji ugdymo centro kiemelyje ieškojo, rinko ir vežiojo karučiais nepaprasto dydžio margučius. Šventė pralėkė labai greitai, linksmai, nestigo nei šilumos, nei džiugių emocijų😊

Sporto ir sveikatingumo komanda

Balandžio 3–7d. buvo įgyvendinamas centro projektas „Šaškės valdo“. Veiklose dalyvavo „Nykštukų“, „Obuoliukų“, „Pelėdžiukų“ gr. ugdytiniai. Vaikai išbandė savo gebėjimus žaisti ne tik tarpusavyje su tikromis šaškėmis, bet su „išmaniuoju ekranu“. Didžiausias iššūkis buvo iškviesti šaškių žaidimui įstaigos darbuotojus ir tėvelius. Mini turnyras visus vaikus užvaldė žaidimu ir geromis emocijomis.

Projekto organizatorės mokytoja Jolanta Romanovaitė ir judesio korekcijos specialistė Aida Klevickienė

 

Ilgai lauktas pavasaris atkeliavo į mūsų kiemus. Belaukdama jo, Šiaulių Petro Avižonio ugdymo centro bendruomenė vieningai įsitraukė į kūrybinių bei tikrų inkilėlių gamybą. Vaikai su tėveliais, darbuotojai su savo vaikais, vaikaičiais, sūnėnais, dukterėčiomis konstravo, klijavo, aplikavo, dažė ir dekoravo įvairaus dizaino pavasario šauklių namus, kuriais išpuošė įstaigos erdves. Net 9 tikri inkilai buvo iškelti lauke, tikėdamiesi sulaukti sparnuotųjų šeimininkų. 

Inkilų kėlimo dieną, vaikai nejučiomis prisilietė prie gamtos, prie Žemės. Klausėsi paukščių garsų, patys bandė įmituoti jų čiulbėjimą, lavino kvėpavimą, pasveikino  saulę, paglostė  žolę, bendru ratu apkabino medį ir pasportavo, sušokdami linksmą šokį. Smagu gamtoje judėti. Tokiais mažais žingsneliais, artėdami prie gamtos, vaikai neabejotinai augina meilę Žemei savo širdyse. Ačiū visai bendruomenei už tai, kad būname kartu ir su GAMTA.

„Pelėdžiukai” kovo pabaigoje aplankė atnaujintą Šiaulių istorijos muziejų ir dalyvavo edukacijoje. Kadangi jau pavasaris, atbunda gamta, sugrįžta paukščiai, vaikai padedant edukacijos vadovei gamino molinius paukštukus. Daug įdomių minčių ir vaikų pastebėjimų sukėlė apžiūrėta ekspozicija.

Kovo mėn. veiklos metu „Saugus elgesys namuose“, su vaikais diskutavome ir pasiaiškinome kokie dažniausi pavojai tyko namuose: nežaisti su elektros laidais, degtukais, žvakėmis, kokie yra pavojingi daiktai ir kaip su jais elgtis, kad nesusižeisti. Su “Nykštukų” grupės vaikais aplankėme gatvės elektros stoteles, išsiaiškinome kad prie jų artintis ir liestis mirtinai pavojinga. Įgytas žinias apie saugią aplinką vaikai įtvirtino žiūrėdami filmukus apie tai, kaip elgtis gaisro atveju ar kitose pavojingose situacijose. Sužinojome ir įsiminėme pagalbos telefoną 112.

Visuomenės sveikatos specialistė Jordana Kurtinaitienė

„Knygų karalystėje“

Taip šiemet pavadinta kasmetinė KALBOS IR KNYGOS savaitė.

Logopedės Alginos bei mokytojų Vilmos ir Jolantos iniciatyva, šiemet į knygų karalystę keliaujame per pažinimą ir įvairiausius potyrius mūsų centre, Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešojoje bibliotekoje ir UAB „Šiaulių spaustuvėje”.

Pasidžiaukime KNYGŲ KARALYSTĖS atidarymo akimirkomis, kur „Nykštukų gr. vaikai pristatė Gedimino sapno „Lietuvytis“ , „Pelėdžiukų” gupės vaikai eilėraščio „Namelis”, „Naminukų” – „Čiku raku durelas” inscenizacijas.

Edukacinis užsiėmimas „Kimočiai“

„Saulės zuikučių“ grupės vaikai keliavo į Šiaulių apskrities Povilo Višinskio  viešąją biblioteką ir dalyvavo edukaciniame užsiėmime „Kimočiai“. Vaikai susipažino su šešiais skirtingus charakterius, pomėgius, įpročius turinčiais kimočių personažais – Debesėliu, Vikšreliu, Balande Meile, Lipšniakoje, Kate ir Dobilėliu.

Susitikimo metu analizavo kimočių nuotaikas, įvardijo savo jausmus, atstovaudami vienam ar kitam personažui vaikai mokėsi pažinti save, kalbėti apie jausmus bei išklausyti kitus (plečiamas emocinis žodynas, ugdomi žodžių pasirinkimo įgūdžiai ir t. t.), paprastų socialinių situacijų sprendimo strategijų.

Vaikai mokėsi pozityvaus elgesio, bendravimo ir bendradarbiavimo su bendraamžiais ir suaugusiais.

Aplankė parodą „Įžymios Lietuvos pilys“, grožėjosi pilių įvairove ir džiaugėmės suradę savo kurtą pilį.

Informaciją parengė „Saulės zuikučių“ grupės mokytoja Vilma Maslauskė

 

Kovo 13-17 dienomis vyko „Draugiškoji SEU Drambliada 2023“, kurios metu ,,Saulės zuikučių” ir ,,Nykštukų” grupėse buvo atliekamos užduotys skirtos penkioms SEU kompetencijoms ugdyti:

 1. Atsakingų sprendimų priėmimas;
 2. Socialinis sąmoningumas;
 3. Savimonė;
 4. Savitvarda;
 5. Tarpusavio santykiai.

Ugdymo centro vaikai tapto “dramblinėtojais” ir visą savaitę mokėsi, kaip būti darnoje su savimi ir šalia esančiu: buvo pilna įdomių pokalbių, įžvalgų, vienas kito ir savęs pažinimo. Vaikai noriai įsitraukė į siūlomas veiklas: ,,Nykštukai” piešė savo „GERUMO KIBIRĖLĮ“, o ,,Saulės zuikučiai” gamino lapiuko smaližiuko žaisliuką – apyrankę.

Šiaulių Petro Avižonio ugdymo centro STEAM komanda inicijavo, organizavo ir kvietė dalyvauti Šiaulių miesto ir rajono ikimokyklines ir priešmokyklines įstaigas kūrybinėse dirbtuvėse-parodoje „ĮŽYMIOS LIETUVOS PILYS“, skirtoje KOVO-11-OSIOS, LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS ATKŪRIMO DIENOS paminėjimui, pilietinės savimonės, tautiškumo stiprinimui. Pasitelkiant STEAM ugdymo metodus, pagilinant tiksliųjų, gamtos mokslų, aplinkos pažinimo žinias, tausojant aplinką, panaudojant antrines žaliavas darbeliams.

Kūrybiškai sukurta 16-a pilių, kurias rengė mokytojos su savo šauniais ugdytiniais iš 10 skirtingų Šiaulių miesto ir rajono ikimokyklinio ugdymo įstaigų.

Bendradarbiaujant su Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešąja biblioteka, paroda eksponuojama Vaikų literatūros skyriuje.

Kūrybinėse dirbtuvėse-parodoje dalyvavo ir eksponatus parodai pateikė:

 • Šiaulių miesto P. Avižonio ugdymo centro vaikai ir mokytojos: Asta Žvigaitienė ir Jurgita Kvietkauskienė, Daina Kantauskienė ir Jurgita Tamošauskienė, Gražina Kriaučiūnienė ir Vilma Maslauskė, Ilona Norienė ir mokytojos padėjėja ugdymui Jolita Pocienė, Irena Kaušienė ir Jolanta Romanovaitė, Irma Tverijonienė ir Palmira Vasiliauskienė.

Lopšelių-darželių:

 • „Bitė“ vaikai ir mokytojos: Justė Tverijonienė, Inga Šležienė, Sima Baliutavičienė;
 • „Coliukė“ vaikai ir mokytoja Monika Andruškienė;
 • „Gluosnis“ vaikai ir mokytoja Dalia Terleckienė su kolegėmis;
 • „Sigutė“ vaikai ir mokytoja Asta Mičelienė;
 • „Trys nykštukai“ vaikai ir mokytoja Kristina Kalinauskienė;
 • „Žiogelis“ vaikai ir mokytoja Rima Atraškevičienė;
 • „Žilvitis“ vaikai ir mokytoja Vilma Gabalienė;
 • Šiaulių r. Ginkūnų S.ir V. Zubovų progimnazijos mokytoja Jolanta Murzienė su ugdytiniu Jokūbu Rūku ir jo šeima;
 • Šiaulių r. Kuršėnų lopšelio-darželio „Eglutė“ vaikai ir mokytoja Odeta Kadkauskienė;

Nuoširdus ačiū vaikams ir mokytojoms už nuostabius darbus, P. Višinskio bibliotekos darbuotojams už bendradarbiavimą ir pagalbą eksponuojant darbus, kuriuos rasite:

https://www.pauc.lt/avizonio-izymios-lietuvos-pilys/

Įžymios Lietuvos pilys – kitų įstaigų dalyvių kūrybinės dirbtuvės

Informaciją parengė Šiaulių Petro Avižonio ugdymo centro STEAM komanda: direktoriaus pavaduotoja ugdymui Aurelija Leišienė, vyresnioji ikimokyklinio ugdymo mokytoja Ilona Norienė, priešmokyklinio ir ikimokyklinio ugdymo mokytoja Asta Žvigaitienė ir vyresnioji priešmokyklinio ugdymo mokytoja Jurgita Kvietkauskienė

Dainingieji „Pelėdžiukų” grupės vaikai kovo 7 d. dalyvavo V-ajame Šiaulių regiono ikimokyklinio ugdymo įstaigų ugdytinių liaudiškų dainų festivalyje ,,IŠ DAINELIŲ IŠ DAINŲ VAINIKĄ LIETUVAI PINU”, kuris vyko Šiaulių apskrities Povilo Višiniskio bibliotekoje. Tautiniais rūbais pasipuošę ir pritardami ritminiais ir liaudiškais instrumentais vaikai atliko lietuvių liaudies dainą „Lietuvos šalelėj“.

Dėkojame vaikus paruošusiai neformalaus ugdymo mokytojai Vilmai ir daug dėmesio dainavimui skiriančioms grupių mokytojoms.

Žiema žiema, bėk iš kiemo! Taip vijome žiemą, šokome, blynus ragavome. Kartu pasidžiaukite smagiai šurmuliavusios Užgavėnių šventės akimirkomis.

PARTNERIAI

Šiaulių lopšelis-darželis ,,Bitė”

Šiaulių lopšelis-darželis ,,Bitė”

Šiaulių lopšelis-darželis ,,Sigutė”

Šiaulių lopšelis-darželis ,,Sigutė”

Šiaulių lopšelis darželis ,,Žilvitis”

Šiaulių lopšelis darželis ,,Žilvitis”

Šiaulių lopšelis-darželis ,,Gluosnis”

Šiaulių lopšelis-darželis ,,Gluosnis”

Šiaulių lopšelis – darželis ,,Coliukė”

Šiaulių lopšelis – darželis ,,Coliukė”

Klaipėdos regos ugdymo centras

Klaipėdos regos ugdymo centras

Panevėžio regos centras ,,Linelis”

Panevėžio regos centras ,,Linelis”

Sveikatiada

Sveikatiada

Sveika mokykla

Sveika mokykla

Lietuvos mažųjų žaidynės

Lietuvos mažųjų žaidynės

Elektroninis dienynas

Elektroninis dienynas