+370 (41) 52-39-25

info@pauc.lt

Papilės g. 3, LT-76196 Šiauliai

DIREKTORĖ

 

 

 

 

 

 

 

 

Audrė Urbienė

Gyvenimo aprašymas

Direktoriaus pareigybės aprašymas

Direktoriaus atostogos, nedarbingumas, komandiruotės>>

tel. (8 41) 52 39 25

mob. tel. 8 650 29 177

El. p.: info@pauc.lt

audre.urbiene@pauc.lt

DIREKTORIAUS PAVADUOTOJA UGDYMUI

Aurelija Leišienė

tel. (8 41) 523925

Direktoriaus pavaduotojo ugdymui pareigybės aprašymas

El.p.: aurelija.leisiene@pauc.lt

UGDYMO APRŪPINIMO PADALINIO VADOVĖ

Aurelija Kazlauskienė

tel. (8 41) 52 39 25

El.p.: aurelija.kazlauskiene@pauc.lt

Ugdymo aprūpinimo padalinio vadovo pareigybės aprašymas

RAŠTINĖS ADMINISTRATORĖ

 

 

 

 

 

 

 

 

Orinta Klevinskienė

tel. (8 41) 52 39 25

El.p.: orinta.klevinskiene@pauc.lt

Raštinės administratoriaus pareigybės aprašymas

 

PARTNERIAI
Šiaulių lopšelis-darželis ,,Bitė“
Šiaulių lopšelis-darželis ,,Bitė“
Šiaulių lopšelis-darželis ,,Sigutė”
Šiaulių lopšelis-darželis ,,Sigutė”
Šiaulių lopšelis darželis ,,Žilvitis”
Šiaulių lopšelis darželis ,,Žilvitis”
Šiaulių lopšelis-darželis ,,Gluosnis”
Šiaulių lopšelis-darželis ,,Gluosnis”
Šiaulių lopšelis – darželis ,,Coliukė”
Šiaulių lopšelis – darželis ,,Coliukė”
Klaipėdos regos ugdymo centras
Klaipėdos regos ugdymo centras
Panevėžio regos centras ,,Linelis“
Panevėžio regos centras ,,Linelis“
Sveikatiada
Sveikatiada
Sveika mokykla
Sveika mokykla
Lietuvos mažųjų žaidynės
Lietuvos mažųjų žaidynės
Elektroninis dienynas
Elektroninis dienynas