+370 (41) 52-39-25

info@pauc.lt

Papilės g. 3, LT-76196 Šiauliai

Ikimokyklinio ugdymo mokytojas

Auklėtojo padėjėjas

Bendrosios praktikos slaugytojas

Darbininkas

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams

Ikimokyklinio ugdymo meninio ugdymo mokytojas

Judesio korekcijos specialistas

Kiemsargis

Kompiuterinių sistemų inžinierius

Logopedas

Mokytojo padėjėjas

Priešmokyklinio ugdymo mokytojas

Raštinės administratorius

Socialinis pedagogas

Tiflopedagogas

Valytojas

Virėjas

Vyriausiasis virėjas

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTNERIAI
Šiaulių lopšelis-darželis ,,Bitė“
Šiaulių lopšelis-darželis ,,Bitė“
Šiaulių lopšelis-darželis ,,Sigutė”
Šiaulių lopšelis-darželis ,,Sigutė”
Šiaulių lopšelis darželis ,,Žilvitis”
Šiaulių lopšelis darželis ,,Žilvitis”
Šiaulių lopšelis-darželis ,,Gluosnis”
Šiaulių lopšelis-darželis ,,Gluosnis”
Šiaulių lopšelis – darželis ,,Coliukė”
Šiaulių lopšelis – darželis ,,Coliukė”
Klaipėdos regos ugdymo centras
Klaipėdos regos ugdymo centras
Panevėžio regos centras ,,Linelis“
Panevėžio regos centras ,,Linelis“
Sveikatiada
Sveikatiada
Sveika mokykla
Sveika mokykla
Lietuvos mažųjų žaidynės
Lietuvos mažųjų žaidynės
Elektroninis dienynas
Elektroninis dienynas