+370 (41) 52-39-25

info@pauc.lt

Papilės g. 3, LT-76196 Šiauliai

2022 m. spalio-lapkričio mėnesiais Centro STEAM komanda organizavo Respublikinį STEAM projektą „Žaidžiu, konstruoju ir skaičiuoju“. Projektu siekta formuoti STEAM gebėjimus matematikos ir inžinerijos srityse, stiprinti žaidybinės veiklos įgūdžius, taisyklių kūrimo gebėjimus bei skatinti vaikų tarpusavio bendradarbiavimo, pagalbos ir atsakingumo nuostatas. Dalyvių amžius – nuo 3 iki 6 m.

Dalyvavo atstovai iš Klaipėdos lopšelio-darželio „Liepaitė“, Panevėžio regos centro ,,Linelis”,

Panevėžio rajono Krekenavos lopšelio-darželio „Sigutė“, Kauno lopšelis-darželis „Židinėlis“ bei Šiaulių Petro Avižonio ugdymo centro.

PARTNERIAI
Šiaulių lopšelis-darželis ,,Bitė”
Šiaulių lopšelis-darželis ,,Bitė”
Šiaulių lopšelis-darželis ,,Sigutė”
Šiaulių lopšelis-darželis ,,Sigutė”
Šiaulių lopšelis darželis ,,Žilvitis”
Šiaulių lopšelis darželis ,,Žilvitis”
Šiaulių lopšelis-darželis ,,Gluosnis”
Šiaulių lopšelis-darželis ,,Gluosnis”
Šiaulių lopšelis – darželis ,,Coliukė”
Šiaulių lopšelis – darželis ,,Coliukė”
Klaipėdos regos ugdymo centras
Klaipėdos regos ugdymo centras
Panevėžio regos centras ,,Linelis”
Panevėžio regos centras ,,Linelis”
Sveikatiada
Sveikatiada
Sveika mokykla
Sveika mokykla
Lietuvos mažųjų žaidynės
Lietuvos mažųjų žaidynės
Elektroninis dienynas
Elektroninis dienynas